Okręgowy  Związek  Piłki  Nożnej
                    w  Jarosławiu

Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Jarosławiu serdecznie zaprasza na Msze św. w intencji działaczy  i piłkarzy, w następujących terminach:

  • 16.12.2016 r. o godz. 7:30 w kościele Ojców Franciszkanów w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II
  • 17.12.2016 r. o godz. 9:00 w kościele Św. Ducha w Jarosławiu, ul. Grunwaldzka