Okręgowy  Związek  Piłki  Nożnej
                    w  Jarosławiu

Informujemy, że od dnia 7 sierpnia wszystkie rozgrywki w których zdefiniowano stare sprawozdania sędziowskie zostały automatycznie zaktualizowane do nowego wzoru sprawozdania sędziowskiego. W związku z powyższym:

  1. Aby możliwe było dodanie przez klub w sprawozdaniu sędziowskim osób zasiadających w trakcie meczy na ławce rezerwowych, kluby muszą najpierw zdefiniować listę osób funkcyjnych (zasiadających na ławce rezerwowych), a następnie przypisać je do poszczególnych drużyn swojego klubu. Czynność tę należy dokonać w panelu klubowym na stronie https://kluby.pzpn.pl  (instrukcja).
  2. Aby możliwe było wypełnienie przez sędziów sprawozdań meczowych, sędziowie muszą najpierw zarejestrować się na stronie https://pzpn24.pzpn.pl (instrukcja).