Okręgowy  Związek  Piłki  Nożnej
                    w  Jarosławiu

62-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Hajto został Ambasadorem Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. Tomasz Hajto, przez najbliższy rok wspierać będzie młodych zawodników oraz trenerów jarosławskiej placówki.

Po spotkaniu odwiedził także biuro Okręgowe Związku Piłki Nożnej w Jarosławiu.