Okręgowy  Związek  Piłki  Nożnej
                    w  Jarosławiu

Adres

ul. Pruchnicka 2

37-500 Jarosław

tel/fax. (16) 621 56 81

e-mail: ozpn.jaroslaw@neostrada.pl